آشنایی با وسایل آزمایشگاھی

پلیت استریلانکوباتورآون یا فورفیلدوپلاتینهودسمپلرپوآرپیپتآشنایی با وسایل آزمایشگاھی

 

١- لوله : لوله معمولاً باید مقاوم به حرارت ، ساده و بدون لبه باشد .

 

٢- پلپت : جنس آن از پلاستیک یا شیشه است که از دو قسمت بشقاب مانند ساخته شده است .

 

٣- پیپت : وسیله ای شیشه ای با حجم متفاوت می باشد .

 

۴- لام : قطعه شیشه ای مستطیلی است که برای رنگ آمیزی میکروبھا و مشاھده آنھا بامیکروسکوپ است .

 

۵- لامل : قطعه شیشه ای بسیار نازک ، مربع شکل که روی لام قرار می گیرد .

 

۶- سمپلر : برای نمونه برداری ظرف ھا و نمونه ھای آزمایشگاھی در مقیاس میکرولیتری به کار می رود .

 

٧- فیلد و پلاتین ( لوپ ، آنس ) : برای برداشت و انتقال میکرو ارگانیسم ھا به کار می رود.

 

٨- ھود : این دستگاه به علت داشتن نوعی صافی مخصوص و عبور چرخشی ھوا باعث به وجود آمدن فضایی عاری از میکروب می شود .

 

٩- فور یا آون : دستگاھی است که با استفاده از حرارت خشک لوازم شیشھای و فلزی را سترون می کند .

 

١٠ - اتو کلاو : دستگاھی است که در اثر حرارت و فشار بخار آب باعث استریل شدن

 

محیط کشت و ... می شود..(121 درجه سانتیگراد- فشار 15 پوند بر اینچ مربع و زمان 20 دقیقه)

 

١١ - انکوباتور : اطاقکی است که حرارت درون خود را در دمای مشخص ثابت نگه می

 

دارد و دستگاھی است که شرایط حرارتی مناسب برای رشد میکروارگانیسم ھا را فراھم

 

می کند .

 

 

/ 0 نظر / 424 بازدید